• Na czym polega adaptacja projektu gotowego ?

  Adaptacja projektu typowego przez architekta adaptującego jest niezbędna w celu uzyskania pozwolenie na budowę. Adaptacja  polega na dostosowaniu projektu do:

  • Wymogów określonych w warunkach zabudowy albo określonych w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego.
  • Wymogów prawa budowlanego.
  • Dostosowaniu projektu to potrzeb inwestora.
 • Jakie dokumenty potrzebuje w celu wykonania adaptacji ?

  W celu opracowania dokumentacji projektowej przez złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę konieczne jest uzyskanie następujących dokumentów:

  • Wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
  • Mapy do celów projektowych opracowanej przez uprawnionego geodetę w skali 1:500
  • Uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci: energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej
  • Zrobienie badań geotechnicznych określających warunki wodno-gruntowe podłoża pod inwestycję.
  • Zlecenie u architekta opracowania projektu indywidualnego lub kupienie gotowego projektu typowego w celu przygotowania adaptacji.
 • Ile kosztuje adaptacja projektu gotowego?

  Adaptacja projektu typowego w celu opracowania przez architekta adaptującego dokumentacji Architektoniczno – Budowlanej potrzebnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w zależności od regionu Polski kształtuje się w cenach 1500 – 2500 zł.  Obowiązkiem architekta adaptującego jest adaptacja kupionego projektu gotowego do wymogów Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZZT) albo Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego (MPZP)  oraz adaptacja projektu gotowego do warunków miejscowych związanych ze specyfiką danej działki wraz z wykonaniem Projektu Zagospodarowania Terenu. Architekt może również pomóc lub czynnie uczestniczyć w procesie uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji lub uzgodnień. Tak przygotowaną dokumentację wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę  można złożyć w organie administracji Architektoniczo – Budowlanej.

  Wszelkie zmiany w projekcie wynikające z potrzeby dostosowania projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora zwiększają koszt opracowania adaptacji. Dlatego tak ważne jest na samym początku  odpowiednie dobranie projektu wyjściowego który nie będzie generował dużych kosztów związanych z jego zmianami. Projekt naszego domu już na samym początku powinien odpowiadać naszym oczekiwaniom. Mniej istotne zmiany nie naruszające konstrukcji budynku nie generują znacznych kosztów i mogą zostać opracowane przez architekta w ramach podstawowej adaptacji projektu. Natomiast każde istotne zmiany wymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych oraz przygotowania rysunków zamiennych w zależności od ich trudności generują dodatkowe koszty.

  Należy zwrócić uwagę i zastanowić się nad odpowiednim wyborem projektu tak aby wytypowany projekt domu spełniał nasze oczekiwania. Zbyt dużo wprowadzanych zmian może wygenerować koszty przekraczające wartość projektu indywidualnego projektowanego od podstaw.