Pomożemy wybrać odpowiedni projekt domu. Krytycznym okiem przeanalizujemy i dopasujemy projekt do oczekiwać Inwestora aby dopasować go do preferencji przyszłych użytkowników. Uwzględnimy  możliwości wykorzystania najlepszych wartości

Sprawdzimy zgodność projektu typowego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( MPZP)  lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (WZZT). Dla obszaru nieobjętego MPZP  uzyskamy

Biorąc pod uwagę wszelkie oczekiwania Inwestora przygotujemy zmiany w projekcie typowym dostosowując go do potrzeb przyszłych mieszkańców. Przygotujemy zmiany w projekcie gotowym. Zweryfikujemy przyjęte rozwiązania

Zaproponujemy najbardziej optymalne usytuowanie budynku podparte wcześniejszą analizą wszelkich ograniczeń które na działce obowiązują. Dopasujemy i naniesiemy przygotowany projekt na mapę do celów projektowych. Zaprojektujemy

Uzyskamy wymagane decyzje świadczące o spełnieniu kryteriów ustawowych  w zakresie m.in. budowy na terenie objętym ochroną przyrody lub ochrona konserwatora zabytków  a także wymogami sanepidu

Reprezentując Inwestora w administracyjny postępowaniu budowlanym uzyskamy pozwolenie na budowę. W organie administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji złożymy przygotowaną kompletną dokumentacją składającą się z: trzech egzemplarzy

Inwestorze jeżeli Twój dom jest zbyt mały aby pomieścić całą rodzinę, a Ty myślisz o jego powiększeniu to trafiłeś. Rozbudowa, przebudowa czy nadbudowa budynku istniejącego